Kategori Müzeler

Paris Gezi Rehberi – 12. Sainte Chapelle

Sainte Chapelle Sainte Chapelle adını kendini dizayn eden mimardan almıştır. 1242 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1247 yılında bitirilmiştir. Buranın yapılmasını Kral 9. Louis istemiştir. Geçen zaman içinde restore edilmesine rağmen hala eski çekiciliğini korumaktadır. Güvenliği de dikkate şayandır. Tıpkı…

Paris Gezi Rehberi – 8. Pantheon

Pantheon Yunan ve Romalılar, tanrılarına ayırdıkları mekân veya ibadethanelere Panthéon adi verirlerdi. Bunun uzantısı olarak, bir ülkenin azami derecede önemli insanlarının cesetlerinin gömüldüğü büyük yapılara Panthéon adi verilmektedir. Paris Panthéonu ilk olarak kilise olarak inşa edilmişti. Fakat sonra, Fransa tarihinde…