Fransa’da Okul – Ortaokul (Kolej)

Ortaokulun yönetmeni ve sorumlusu müdürdür. Genelde bir yardımcısı vardır. Kendisiyle görüşme talep edebilirsiniz.

Ortaokul; ilkokuldan gelen bütün çocukları kabul eder (11 yaşından sonra). 4 sınıftan oluşur.

  • 6ème – Sixième (6’ncı sınıf – Ortaokul 1)
  • 5ème – Cinquième (5’inci sınıf – Ortaokul 2)
  • 4ème – Quatrième (4’üncü sınıf – Ortaokul 3)
  • 3ème – Troisième (3’üncü sınıf – Ortaokul 4)

Kolejde çocuğunuz birçok öğretmenle eğitim görür. Her biri bir dersin uzmanıdır. Sınıf öğretmeni ve baş eğitim görevlisi (CPE) çocuğunuzla ilgili her şeyi öğrenmeniz için konuşacağınız ilk kişilerdir. Sınıfta ve kolejde çocuğunuzun durumunu öğrenmek için, kendileriyle görüşmekten çekinmeyiniz.

Çocuğunuzun çalışmalarından karne ve okul bülteni sayesinde veya öğretmenlerle yaptığınız görüşmelere bilgilendirilirsiniz.

Kolejde, çocuğunuz değişik alanlarda birçok şey öğrenir. Fransızca, matematik, fen, teknoloji, tarih, coğrafya, spor, müzik gibi. Ayrıca bilgisayardan da yararlanır.

Bütün dersleri takip etmesi için çocuğunuzun Fransızcayı bilmesi şarttır. Öğrenimini kolaylaştırmak için, sınıfın bütün öğretmenleri özen gösterir. Siz de çocuğunuzu mahallenizdeki sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere kayıt yaptırarak hızlı bir şekilde Fransızca öğrenmesine yardım edebilirsiniz. Sözlü veya yazılı, Fransızcaya alışmak için zamana ihtiyacı vardır.

Çocuğunuz haftada iki saat Fransızca veya diğer dersler için özel yardım alabilir. Ev derslerini yapması için kendisine yardım sunulur. Siz, çocuğunuz ve eğitim görevlileri arasında, okulda kişisel başarı projesi kurulabilir.

Kolejin son senesinde, öğrenciler ulusal bir sınava girerler. Bu sınavda başarılı olanlar Ulusal Brevet diploması (DNB) alırlar.

Kolejde, çocuğunuz kendi kendine çalışmayı öğrenir. Sizler de ona yardımcı olabilirsiniz. Ertesi gün için, dersinin veya sizlere vermesi gereken bir belgenin olup olmadığını denetleyiniz. Akşam eve döndüğünde, okulda yaptıklarını ve öğrendiklerini sorunuz. Onunla konuşunuz. Okul hayatına ilgi gösteriniz.

Ortaokul 4. Sınıf (3ème) sonunda çocuğunuzun yetenekleri, istekleri ve ailesinin arzularına göre bir yönlendirme yapılarak ne tür bir liseye gideceğine karar verilir. Bu işlem Genel Lise, Teknoloji Lisesi, Mesleki Lise veya Çıraklık Eğitim Merkezi (CAP) gibi okullara devam etmesini sağlar. 2020 öğretim yılının başından itibaren, 16-18 yaş arası gençler kendi eğitimlerini devam ettirmekle yükümlü olmuştur. “Mission Locale” bu yükümlülüğe uyumu takip eder. Bu eğitim okul veya okul harici iş, staj, formasyon vs. eğitimleri de kapsar.