OFII – ADA (Sığınmacı Ödeneği)

SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN ÖDENTİ

ADA’dan Kimler Yararlanabilir?

Sığınma başvurusunu onaylayan bir belgeye sahip olan herkes, sığınma başvurusunda bulunanlara mahsus tahsisat (Allocation pour demandeur d’Asile – ADA) talebinde bulunabilir, insan kaçakçılığından mağdur olanlar ya da geçici korumaya hak kazananlar da ADA’dan yararlanma talebinde bulunabilirler. (Code d’entrée et de sortie des étrangers et des demandeurs d’asile – CESEDA | Yabancıların Ülkeye giriş ve ülkeden çıkışları İle İlgili yasa, Madde L. 316-1-CESEDA.)
Not: Sığınma başvurusunu onaylayan bir belge: Valilikteki ilk sığınma başvurusu yapıldığında alınan belgeler, ”Attestation de Demande d’Asile” belgesi.

Ada Tahsis Koşulları Nelerdir?

ADA dan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekir:

  • İltica başvurusu onayına veya CESEDA L. 316-1 uyarınca verilen ikamet iznine sahip olmak;
  • Fransız Göç ve Bütünleşme Ofisi (Office Français de l’immigration et de l’intégration – OFII) tarafından önerilen maddi karşılama koşullarını kabul etmek; (Not: OFII tarafından barınmak için ayarlanan yerde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu yerde yapılan kontrollerde orada ikamet ediyor olmak.)
  • 18 yaşını doldurmuş olmak;
  • Sizin veya Pacte Civil de Solidarité (Sivil Dayanışma Anlaşması – Pacs) kapsamında birlikte olduğunuz ya da birlikte yaşadığınız kişinin Etkin Dayanışma Geliri (Revenu de Solidarité Active – RSA) tutarının altında aylık gelir elde etmek;
  • Sığınma başvurunuzun İlk onaylanmasını izleyen 21 gün içinde Fransız Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisine (Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA) başvuruda bulunmak.

ADA İltica başvurusunda Fransa’ya girişinizin üzerinden 90 günden fazla geçmişse veya ya da ilk iltica başvurunuz kesin olarak reddedildikten sonra başvurunuzun yeniden incelenmesi talebinde bulunmanız durumunda reddedilebilir.

ADA BASVURUSU NASIL YAPILIR?

Ada başvurusu tek gişeye başvurduğunuzda yapılır.  Bu aşamada size söz konusu tahsisattan yararlanabilmeniz için bir ödeme kartı verilir.

ADA başvurusunuz ile birlikte bir iltica başvurusu onay, ya da geçerli bir alındı ve aile yapınız ile gelir durumunuzu kanıtlayan tüm belgeleri İbraz etmeniz gerekir.

Ada’nın Ödenme Süresi Ne Kadardır?

ADA size,

  • OFPRA veya Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesi (Cour nationale du droit d’asile – CNDA) tarafından tebliğ edilen olumlu kararın tarihini izleyen ay sonuna kadar;
  • Veya CNDA tarafından tebliğ edilen olumsuz kararın süresinin sona ermesine veya OFPRA tarafından verilecek olumsuz bir karara itiraz süresinin sona ermesine kadar (1 ay);
  • Güvenli kabul edilen bir ülkeden gelmeniz nedeniyle hızlandırılmış sürece tabi tutulmanız durumunda yaptığınız talebinizin yeniden İncelenmesinin kabul edilemez olduğuna karar verilmesine ya da kamu düzeni veya güvenliği için tehlikeli olmasına kadar (CESEDA Madde L. 743-2);
  • Dublin sürecine dâhil olmanız durumunda iltica başvurunuzun incelenmesinden sorumlu olan ülkeye naklinize kadar;
  • Geçici koruma ya da Madde L. 316-1 uyarınca verilen ikamet izniniz sona ermesine ya da iptal edilene kadar ödeme yapar.

Bir konaklama veya yönlendirme önerisini reddetmeniz, konaklama yerinizi veya ikamet ettiğiniz bölgeyi izinsiz veya gerekçesiz terk ederseniz ve ilticadan sorumlu yetkililerin koşullarına uymazsanız korunma ile ilgili haklarınızı kaybedebilirsiniz.

İltica başvurunuzun geçerliliğini kaybetmesi durumunda tahsisat haklarınız da kaybolur.

Maddi iltica koşullarına maddi olanaklarınızı gizlemeniz, aile durumunuzla ilgili gerçek dışı bilgiler vermeniz, farklı kimlikler beyan ederek birden fazla iltica başvurusunda bulunmanız, şiddet içeren davranışlarda bulunmanız, barındığınız yerdeki yönetmeliğe uymamanız durumunda da başvurunuz geri çevrilebilir.

Tahsisatınızın Tutarı Ne Kadardır?

ADA aylık olarak belli bir bareme göre ödenir.  Barem hesaplanırken, ailenizin maddi kaynakları, barınma şekliniz ve aile yapınız dikkate alınır.

Kişi Sayısı Günlük tutar Kişi Sayısı Günlük tutar
1 6,80 € 6 23,80 €
2 10,20 € 7 27,20 €
3 13,60 € 8 30,60 €
4 17,00 € 9 34,00 €
5 20,40 € 10 37,40 €

Barınma çözümü bulunamayan ve bir barınma yeri önerilemeyen her sığınmacıya günlük (2019 itibariyle) 7,40 € ödenir.

ADA (Sığınmacı Ödeneği) Günlük Miktar
Kişi sayısı Günlük yardım Barınma yeri önerilemeyenler için günlük yardım
1 kişi 6,80 € 14,20 €
2 kişi 10,20 € 17,60 €
3 kişi 13,60 € 21,00 €
4 kişi 17,00 € 24,40 €
5 kişi 20,40 € 27,80 €
6 kişi 23,80 € 31,20 €
7 kişi 27,20 € 34,60 €

Sonraki her bir kişi için +3,40 € artar.

30 Haziran 2020 tarihinde geçerli rakamlardır. Güncel miktarlar için tıklayın.

Durumunuzda Değişiklik Olursa Ne Yapmanız Gerekir?

Kişisel ve ailevi durumunuzda meydana gelen ve ADA miktarına etki edebilecek her türlü değişikliği (doğum, ayrılık, kaynaklar, barınma ve ikamet koşulları gibi…) bağlı bulunduğunuz OFII Bölge müdürlüğüne bildirmeniz gerekir.

Ada Ödemeleri Nasıl Tahsil Edilir?

ADA ödemeleri, aybaşında kişisel ödeme kartınıza yükleme yoluyla yapılır. Bu kart elektronik ödeme olanağı olan terminale sahip tüm kuruluşlarda kullanılabilir.

Cep telefonunuza kartınıza yükleme yapıldığını bildiren bir SMS gönderilir. Kartınızı, bloke olmasını önlemek için sadece bakiyesi müsait ise kullanabilirsiniz. Bir ay içinde yapılabilecek işlem sayısı sınırlanmamıştır. Yani bakiyenizin müsait olması koşuluyla kartınızı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Kişisel ödeme kartınızın kullanımı ile ilgili, müsait bakiye veya itirazla ilgili her türlü sorunuzun yanıtı için 0811.041.041 numarayı arayabilirsiniz (Bu numara kartınızın arka yüzünde yer alır) Tamamlayıcı bilgiler kartla birlikte size teslim edilen mektupta yer alır.

Genel olarak bir kartın teslim edilmesi ile karta yükleme yapılması arasında 30 ila 45 gün geçer.