Fransa’da Okul – Fransa Eğitim Sistemi

Fransa’da ikamet eden, Fransız ve yabancı tüm çocuklar için eğitim 3 yaşından 16 yaşına kadar zorunlu ve ücretsizdir. Genelde, 3 yaşında anaokuluyla başlayıp 18 yaşında liseyi bitirerek devam eder.

2020 öğretim yılının başından itibaren, 16-18 yaş arası gençler kendi eğitimlerini almakla yükümlü olmuştur. “Mission Locale” bu yükümlülüğe uyumu takip eder. Bu eğitim okul veya okul harici iş, staj, formasyon vs. eğitimleri de kapsar.

Fransa’da yaşayan Fransız ve yabancı çocukların okula gitmesi bir haktır. Okul, Fransa Cumhuriyeti’nin bütün değerlerini öğretir ve ona saygı duyar. Çocukların kökenleri, milliyetleri, dinleri, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, ailevi durumları, handikapları ne olursa olsun saygıyla karşılanırlar. Kızlar ve erkekler sınıflarda beraber okurlar, aralarında hiçbir ayrımcılık yapılmaz.

Okul laiktir; herkesin kültürüne, diline ve dinine saygı gösterir. Bununla birlikte, hiçbir koşulda çocuklara ve yetişkin velilere kendi politika ve dini görüşlerini empoze etmelerine izin verilmez.

Okulda çocuğunuz Fransızcayı öğrenir. Fransızca konuşmak zorunludur, cumhuriyetin dilidir. O yüzden, okulda çocuğunuz konuşmayı, okumayı, yazmayı ve saymayı Fransızca ile öğrenecektir. Çocuğunuzun gelişimi için, kendisine ana dilinizle hitap etmeniz çok önemlidir.

Okulda, çocuklar birlikte yaşamayı birbirini daha iyi tanımayı, kültürlerini paylaşmayı öğrenecekler.

Fransa Cumhuriyeti’nde eğitim görecek olan yeni mülteci çocukları için hazırlanan bu yazı, eğitimden sorumlu kurumların internet sitelerinden alınmıştır.

Yazının genelinde; Anasınıfı İlkokul Ortaokul Lise ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Velilerin ve öğrencilerin uyması gereken kuralların yanı sıra görevlerinin de yer aldığı yazıda, Fransa’ya yeni gelen öğrencilere özel ve ek derslerin verildiği belirtiliyor. Ayrıca öğrencilerin ders konusunda sıkı takip edilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

 •  

Fransa’da çocukların eğitimi yaşlarına göre düzenlenir.Anaokulu; çocukların 3 yaşında başlayan zorunlu eğitiminin başlangıcıdır. 6 yaşına kadardır. Çocukların yaşına bağlı olarak küçük (PS), orta (MS) ve büyük (GS) olmak üzere üç seviye halinde düzenlenir.

  • PS – Petite Section (Küçük Seviye)
  • MS – Moyenne Section (Orta Seviye)
  • GS – Grande Section (Büyük Seviye)

Eğitimin ilk basamağı olduğu için çocukların okul başarısında büyük rol oynar.İlkokul; 6-11 yaşları arasında bulunan çocukları kabul eder. 5 sınıf seviyesi vardır.

  • CP – Cours Préparatoire (Hazırlık Sınıfı – okuma, yazma, sayma)
  • CE 1 – Cours Élémentaire 1re année (Temel Bilgiler Sınıfı 1. Sene)
  • CE 2 – Cours Élémentaire 2e année (Temel Bilgiler Sınıfı 2. Sene)
  • CM 1 – Cours Moyen 1re année (Orta Bilgiler Sınıfı 1. Sene)
  • CM 2 – Cours Moyen 2e année (Orta Bilgiler Sınıfı 2. Sene)Ortaokul (Kolej); ilkokuldan gelen bütün çocukları kabul eder (11 yaşından sonra). Ortaokulda 4 sene eğitim görülür.

  • 6ème – Sixième (6’ncı sınıf – Ortaokul 1)
  • 5ème – Cinquième (5’inci sınıf – Ortaokul 2)
  • 4ème – Quatrième (4’üncü sınıf – Ortaokul 3)
  • 3ème – Troisième (3’üncü sınıf – Ortaokul 4)Lise; ortaokuldan gelen, teknolojik veya mesleki öğretimi sürdüren öğrencileri kabul eder.

  • 2nde – Seconde (2’nci sınıf – Lise 1)
  • 1ère – Première (1’inci sınıf – Lise 2)
  • Terminale (Lise 3)